«

»

ก.ย.
30


โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์

วันที่ 29 กันยายน 2565 สหกรณ์ฯ จัดประชุมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสยามแกรนด์ โดยมี นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ ครั้งนี้ รวม 69 คน
ได้รับเกียรติจาก นางณัฐกฤตา ชาวดอน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


Share to Line