«

»

ธ.ค.
21


ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งกองทุนภาคีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กกส.

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งกองทุนภาคีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กกส. (ด้านอุบล) เพื่อสร้างหลักค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด, สหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขอุดรธานี จำกัด,สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมุกดาหาร จำกัด,สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัดร่วมประชุมและลงนาม MOU ในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


Share to Line