«

»

ธ.ค.
23


ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด

 

 

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด

 


Share to Line