«

»

ก.พ.
07


5 กุมภาพันธ์ 2566 ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด

 

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด   เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร

 


Share to Line