«

»

ก.พ.
02


มอบเงินสงเคราะห์นายทรงวุฒิ ธาตุวิสัย สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯและกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน

วันที่  26 มกราคม 2566 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายทรงวุฒิ ธาตุวิสัย สมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จำนวน 1,000,000 บาท

และมอบะเงินสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณจังหวัดอุดรธานี จำนวน 216,900 บาท


Share to Line