«

»

ก.พ.
27


รับมอบเกียรติบัตร จัดทำระบบการใช้งาน Application ทางการเงินของสหกรณ์เพื่อให้บริการสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็น
“สหกรณ์ที่ได้จัดทำระบบการใช้งาน Application ทางการเงินของสหกรณ์เพื่อให้บริการสมาชิก”
โดยนางสาวทัศนีย์ กำไรทอง ผู้จัดการสหกรณ์เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี


Share to Line