«

»

ก.พ.
27


26 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ครบรอบ 107 ปี การสหกรณ์ไทย “สมาชิกอยู่ดี สหกรณ์อยู่ได้ เศรษฐกิจไทยมั่นคง” และประธานพิธีได้วางพานพุ่มถวายสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมี คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 500 คน ร่วมงาน ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


Share to Line