«

»

มี.ค.
13


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางพิบูลย์ พยุงดี สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยรองประธานกรรมการคนที่ 1 , ผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางพิบูลย์ พยุงดี สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,700.00 บาท


Share to Line