«

»

มี.ค.
16


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางศรีนวล โคตรโยธา สมาชิก ฌกส. และ กองทุนภาคอีสาน

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย นายเสมอเทพ  ศรีทาสร้อย อุปนายก,  นางสาวทัศนีย์  กำไรทอง นายทะเบียน(ผู้จัดการสหกรณ์ฯ) และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนางศรีนวล โคตรโยธา สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จำนวน 21,300 บาท

พร้อมกันนี้ได้เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานมอบเงินสงเคราะห์สมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน แก่ครอบครัว นางศรีนวล โคตรโยธา อีก 1,000,000 บาท

 


Share to Line