«

»

มี.ค.
19


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายวุฒิชัย  วงษ์สิงห์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายวุฒิชัย  วงษ์สิงห์ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,041.00 บาท


Share to Line