«

»

พ.ค.
21


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายทองม้วน จักรนารายณ์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และสมาคมฌกส.สหกรณ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย นายเสมอเทพ  ศรีทาสร้อย อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  นางศิวาการ  จันทะไทย กรรมการและเลขานุการ นางทัศนีย์  กำไรทอง ผู้จัดการสหกรณ์  และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายทองม้วน จักรนารายณ์ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,510.01 บาท


Share to Line