«

»

พ.ค.
21


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางสมถวิล ลมอ่อน สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) ,กองทุนภาคอีสาน และสมาคมฌกส.สหกรณ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย นายเสมอเทพ  ศรีทาสร้อย อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด นายสุรัตน์ กัณหา รองประธานกรรมการ 1,นายประเสริฐ สุภภูมิ กรรมการศึกษาฯ  และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางสมถวิล ลมอ่อน สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,516.31  บาท

พร้อมกันนี้ได้มอบเงินกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จำนวน 1,000,000.00 บาท

และมอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด อีก จำนวน 214,700.00 บาท

 

 


Share to Line