«

»

มิ.ย.
21


กองทุนสวัสดิการ (ล้านอุบล) เปิดรับสมาชิกอายุไม่เกิน 65ปี ถึง 30 มิ.ย.2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการ (ล้านอุบล) รับสมัครผู้ที่มีอายุ ไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์ และ ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

 

ใบสมัครกองทุนภาคีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) ล้านอุบล


Share to Line