«

»

มิ.ย.
29


ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา 2566

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ปี 2566

ทั้งนี้จะโอนให้สมาชิกในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตามหมายเลขบัญชีที่แจ้งไว้

สามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ที่: ระบบตรวจสอบและสมัครขอรับทุนการศึกษา (udcoop.com)


Share to Line