«

»

ก.ค.
13


มอบเงินสงเคราะห์ทายาท นายอุกฤษ ศรีสุข สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และ กสธท.(ล้านที่2)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายเสมอเทพ  ศรีทาสร้อย อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด, นางสาวทัศนีย์กำไรทอง ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายอุกฤษ  ศรีสุข สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,116.00 บาท และกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ กสธท.(ล้านที่2) จำนวน 1,000,000.00 บาท


Share to Line