«

»

ก.ค.
15


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายปรีชา คำทรา สมาชิก สสธท.

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการดำเนินการ, นางนิตย์รดี อนุสามิ
ประธานกรรมการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เป็นตัวแทนสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายปรีชา คำทรา จำนวน 1,002,516.00 บาท


Share to Line