«

»

ก.ค.
30


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายวีระ พะนมภูมิ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้ง นายบุญโฮม ผิวฝ้าย รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ นายประเสริฐ สุภภูมิ กรรมการ เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินสงเคราะห์ จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แก่ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต นายวีระ พะนมภูมิ จำนวน 1,000,516 บาท ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวผู้เสียชีวิต มา ณ ที่นี้ด้วย


Share to Line