«

»

ส.ค.
06


มอบเงิน กองทุน และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จำกัด แก่ทายาท นายประสงค์ อุณาพรหม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี อนุมัติจ่ายเงิน จำนวน 1 ล้านบาท พร้อมทั้ง อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จำกัด จำนวน 129,350 บาท ให้แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิต นายประสงค์ อุณาพรหม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวผู้เสียชีวิต มา ณ ที่นี้ด้วย


Share to Line