«

»

พ.ค.
11


มอบเงิน คปสอ.20 แห่ง เป็นเงิน 91,000 บาท

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย กรรมการและผู้จัดการ เดินทางไปมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์แก่กรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอในสถานการณ์โควิด 19 (28 แห่ง ) เป็นเงินทั้งสิ้น 91,000 บาท โดยมีนายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนรับมอบ

 


Share to Line