ก.ย.
20


ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและคณะผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการนับคะแนนและรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้ … (อ่านต่อตามไฟล์ที่แนบ)
ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 19 กันยายน 2565


Share to Line

ก.ย.
13


รายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน 31 สิงหาคม 2565

รายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน 31 สิงหาคม 2565


Share to Line

ก.ย.
08


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายสุชีพ  สุขทน สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายเสกสรรค์ สองจันทร์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายสุชีพ  สุขทน สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,003,541.95 บาท


Share to Line

ส.ค.
30


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว น.ส.พรธิภา  พลเสนา สมาชิกสมาคม ฌกส.

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว น.ส.พรธิภา  พลเสนา สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จำนวน 220,100 บาท


Share to Line

ส.ค.
30


ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบ2 ปี 2565)

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา(รอบ2 ปี 2565)

สมาชิกสามารถตรวจสอบการจ่ายทุนการศึกษาได้ที่นี่ (คลิ๊ก)


Share to Line

ส.ค.
29


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางกุหลาบ จำปาเพชร สมาชิก กสธท.(ล้านที่ 2)

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางชญาดา วงษา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางกุหลาบ จำปาเพชร สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ กสธท.(ล้านที่2) จำนวน 1,011,564.16 บาท

 


Share to Line

ส.ค.
26


ประกาศผลการการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2566

ประกาศผลการการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2566


Share to Line

ส.ค.
25


การสรรหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2566

การสรรหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2566


Share to Line

ส.ค.
24


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ถึง 30 กันยายน 2566)

ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (ถึง 30 กันยายน 2566)


Share to Line

ส.ค.
23


ประกาศเลื่อนเปิดซองสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2566

ประกาศเลื่อนเปิดซองสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2566

 

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิต ปี 2566


Share to Line

ส.ค.
19


งบดุลอย่างย่อ กรกฎาคม 2565

งบดุลอย่างย่อ กรกฎาคม 2565


Share to Line

ส.ค.
17


มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ครอบครัวนายสุรศักดิ์ นุ่นนาแซง

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวศิวาการ จันทะไทย คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เป็นตัวแทนสมาคมฯมอบพวงหรีดและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต นายสุรศักดิ์ นุ่นนาแซง ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตอย่างยิ่ง


Share to Line

ส.ค.
09


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายคำแหง โคตรวิทย์ สมาชิก กสธท.(ล้านที่ 2)

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายคำแหง โคตรวิทย์ สมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ กสธท.(ล้านที่2) จำนวน 1,000,000.00 บาท


Share to Line

ส.ค.
06


อบรมวางแผนการเงินก่อนเกษียณ 6 สิงหาคม 2565


Share to Line

ส.ค.
05


เกษียณราชการจะส่งเงินสหกรณ์อย่างไร?


Share to Line

ส.ค.
03


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายทองวัน หาผลดี สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่3 สิงหาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายทองวัน หาผลดี สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,012,403.57 บาท


Share to Line

ก.ค.
26


ประกาศให้ทุนการศึกสมาชิก/บุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2565

ประกาศให้ทุนการศึกษาสมาชิก/บุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2565

คุณสมบัติ

1.1 สมาชิกที่มีสิทธิขอรับทุนเพื่อการศึกษาของตนเองและการศึกษาของของบุตร ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (ถึงหมายเลขสมาชิกที่ 9271)
1.2 สมาชิก 1 คน มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของตนเองหรือของบุตรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
1.3 กรณีบิดามารดา เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่ให้ยื่นขอทุนบุตรคนเดียวกัน
1.4 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนในปี 2564
อ่านต่อตามไฟล์ที่แนบ…

หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินทุน
1.ทุนการศึกษาสำหรับสมาชิก ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุนละ 1,000 บาท
2.ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ระดับอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรีและอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ทุนละ 1,000 บาท

ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา ปี 2565

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ปี 2565 รอบ 1

ตรวจสอบประวัติการรับทุนการศึกษา(คลิ๊ก)

สามารถยื่นขอรับทุนฯ ออนไลน์ได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

อ่านส่วนที่เหลือของรายการนี้ »


Share to Line

ก.ค.
22


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายคำแหง โคตรรวิทย์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

 

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายคำแหง  โคตรรวิทย์ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,012,983.27 บาท


Share to Line

ก.ค.
19


งบดุลอย่างย่อ มิถุนายน 2565

งบดุลอย่างย่อ มิถุนายน 2565


Share to Line

ก.ค.
19


เรื่อง ชะลอการประกาศผลการคัดเลือกผู้เสนอขายที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ฉบับที่ 32 /2565

เรื่อง   ชะลอการประกาศผลการคัดเลือกผู้เสนอขายที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงาน

……………………………….

        อ้างถึงประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบับที่ 29/2565              เรื่องโครงการจัดชื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี จำกัด ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยให้ผู้สนใจยื่นเสนอขายที่ดินให้กับสหกรณ์ซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศ นั้น

เนื่องจากได้มีสมาชิกสหกรณ์ทำหนังสือยื่นเสนอคัดค้านการจัดซื้อที่ดินตามประกาศดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการได้ประชุมเมื่อวันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2565 แล้วมีมติให้ชะลอการประกาศผลการคัดเลือกที่ดินออกไปจนกว่าจะได้ข้อยุติในการคัดค้านการจัดซื้อที่ดิน

ประกาศ  ณ  วันที่  19 กรกฎาคม 2565

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ
ประกาศ ชะลอการประกาศผลการคัดเลือกผู้เสนอขายที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงาน


Share to Line

ก.ค.
12


ประกาศ เรื่อง ลดการส่งค่าหุ้น ปี 2565

อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ชุดที่ 29 ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบให้ปรับลดการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อลดอัตราการเพิ่มของหุ้นต่อสินทรัพย์รวมและให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน

เดิม  ให้ส่งหุ้นขั้นต่ำร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือน

ปรับลด เป็นให้ส่งหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ  100 บาท

สมาชิกผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนได้ที่ www.udcoop.com

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

                             ประกาศ  ณ  วันที่  12 กรกฎาคม 2565

ประกาศ เรื่อง ลดการส่งค่าหุ้น ปี 2565
สมาชิกที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนสามารถกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งมาที่สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ได้เลยครับ
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน


Share to Line

ก.ค.
06


ภาพกิจกรรม อบรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 2 กรกฎาคม 2565

ภาพกิจกรรม อบรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องประชุมอุดรธานี1 โรงเรมบ้านเชียง

 


Share to Line

ก.ค.
01


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


Share to Line

มิ.ย.
20


รายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน 31 พฤษภาคม 2565

รายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน 31 พฤษภาคม 2565


Share to Line

มิ.ย.
10


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางสมหมาย แสงเงินยอด สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)และกสธท. (ล้านที่ 2)

วันที่ 10 มิถุนายน 2565นายเสกสรรค์ สองจันทร์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
พร้อมด้วยกรรมการและผู้จัดการฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางสมหมาย แสงเงินยอด
สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,004,141.00 บาท
และ สมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ กสธท.(ล้านที่2) จำนวน 1,000,000.00 บาท

 


Share to Line

มิ.ย.
08


โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงาน

ประกาศจัดซื้อที่ดิน 3 ไร่ขึ้นไป ไม่เกิน 20 ล้านบาท ปี 2565 ยื่นซอง 8-24 มิถุนายน 2565

แบบเสนอขายที่ดิน 2565

หนังสือมอบอำนาจ


Share to Line

มิ.ย.
08


ขยายระยะเวลาโครงการเงินกู้สวัสดิการส่งเสริมอาชีพ ถึง 20 กรกฎาคม 2565

ประกาศ ขยายระยะเวลาโครงการเงินกู้สวัสดิการส่งเสริมอาชีพ ถึง 20 กรกฎาคม 2565

 เอกสารประกอบการกู้สามัญสวัสดิการเพื่อส่งเสริมอาชีพ


Share to Line

มิ.ย.
06


รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เป็นคณะกรรมการสรรหา

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 9 /2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ให้รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เป็นคณะกรรมการสรรหา จำนวน 5 คน เพื่อทำหน้าที่อำนวยการสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ      แล้วเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ให้เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา 

  1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
  2. ไม่เป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
  3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
  4. เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย

สมาชิกที่สนใจยื่นใบสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ตั้งแต่        วันที่ 29 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2565 ในวันเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่  2 มิถุนายน  พ.ศ. 2565

ประกาศ รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เป็นคณะกรรมการสรรหา

ใบสมัครเป็นกรรมการสรรหา


Share to Line

พ.ค.
31


การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินทุกประเภท


Share to Line

พ.ค.
25


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายไพโรจน์ ทองธรรมชาติ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  25 พฤษภาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและผู้จัดการฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายไพโรจน์ ทองธรรมชาติ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,004,096.0 บาท


Share to Line

พ.ค.
20


จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2565

จดหมายข่าว พฤษภาคม 2565


Share to Line

พ.ค.
19


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายมงคล ศรีชัยมูล สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่  19 พฤษภาคม 2565 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและผู้จัดการฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายมงคล ศรีชัยมูล สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,004,096.97 บาท


Share to Line

พ.ค.
11


งบดุลอย่างย่อ เมษายน 2565

งบดุลอย่างย่อ เมษายน 2565

Share to Line

พ.ค.
10


การตรวจสอบเครดิตบูโร เพื่อประกอบสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป

ประกาศเรื่อง การตรวจสอบเครดิตบูโร เพื่อประกอบสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป


Share to Line

พ.ค.
09


7-8 พฤษภาคม 2565 อบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)”

อบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)”

ในวันที่  7 – 8 พฤษภาคม 2565

ณ.ห้องประชุมมงกุฏดาว  โรงแรมสยามแกรนด์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

โดยในเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย
-หลักการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ
-การดำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ
-การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
-เทคนิคการตรวจสอบกิจการ และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ

 


Share to Line

พ.ค.
04


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายภูเวียง พันศรี สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1) และ กสธท.(ล้านที่ 2)

วันที่  4 พฤษภาคม 2565 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายภูเวียง พันศรี สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน1,004,141.00 บาท และกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ กสธท.(ล้านที่2) จำนวน 1,000,000.00 บาท


Share to Line

พ.ค.
03


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางทองสี คำโมง สมาชิก กสธท.(ล้านที่ 2)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย กรรมการสหกรณ์ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนางทองสี คำโมง สมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ กสธท.(ล้านที่2) จำนวน 1,000,000.00 บาท


Share to Line

เม.ย.
29


ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินรับฝาก

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินรับฝาก มีผล 1 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดประกาศ:

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 1 พฤษภาคม 2565

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 พฤษภาคม 2565


Share to Line

เม.ย.
29


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายปัญญา แก้วมีพอ สมาชิก กสธท.(ล้านที่ 2)

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์  โคตรประดา ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายปัญญา แก้วมีพอ สมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ กสธท.(ล้านที่2) จำนวน 1,000,000.00 บาท


Share to Line

เม.ย.
12


งบดุลอย่างย่อ มีนาคม2565

งบดุลอย่างย่อ มีนาคม2565


Share to Line