ก.ย.
28


เปิดให้บริการเงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม

รายละเอียดเพิ่มเติม >>  เปิดให้บริการเงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม


Share to Line

ก.ย.
28


แผนการอนุมัติเงินกู้

 

(ปรับปรุงใหม่ 28/09/2564)


Share to Line

ก.ย.
27


ผลการนับคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา 23 กันยายน 2564


Share to Line

ก.ย.
23


ตรวจสอบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565 อย่างไม่เป็นทางการได้  ที่นี่ 

ดูผลคะแนน


Share to Line

ก.ย.
21


แบบสำรวจความคิดเห็น ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

แบบสำรวจความคิดเห็น ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564


Share to Line

ก.ย.
21


รายงานประจำปี 2563

รายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 Update 21-09-2564

สำหรับรับรองรายงานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 31 ตุลาคม 2564


Share to Line

ก.ย.
10


กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเอทีเอ็ม

กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม


Share to Line

ก.ย.
06


ประกาศ ผู้ได้รับเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ปี 2564 พร้อมคำสั่งแต่งตั้ง

คำสังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ปี 2564

ประกาศ ผู้ได้รับเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ปี 2564


Share to Line

ก.ย.
06


ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ2 ประจำปี 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ2 ประจำปี 2564

สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการสมัครขอรับทุนการศึกษาปี 2564 รอบที่ 1 และ 2 ได้ที่นี่ (คลิ๊ก)


Share to Line

ก.ย.
02


ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่องผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2565.pdf


Share to Line