Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. จดหมายข่าว 27 มกราคม 2563 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สสธท.และ ฌกส.สหกรณ์ฯ — 29 มกราคม 2020
  2. ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ตั้งแต่ 31 ธ.ค.2562 ถึง 31 มี.ค.2563 — 3 มกราคม 2020
  3. กำหนดรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือนมกราคม 2563 — 26 ธันวาคม 2019
  4. เปิดให้รีไฟแนนซ์ สามัญสภาพคล่อง 2 ม.ค.63 – 30 เม.ย.63 — 26 ธันวาคม 2019
  5. หนังสือกู้ฉุกเฉิน และ ฉุกเฉินATMแบบมีผู้ค้ำประกัน — 23 ธันวาคม 2019

Author's posts listingsมี.ค.
04


ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 4 มีนาคม 2562

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 4 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดจดหมาย …

Continue reading »

มี.ค.
01


จดหมายข่าว 28 กุมภาพันธ์ 2562 #2 (สรุปผลการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

สรุปผลการประชุม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดจดหมายข่า …

Continue reading »

มี.ค.
01


จดหมายข่าว 28 กุมภาพันธ์ 2562 #1 ผลการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ผลการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 …

Continue reading »

ก.พ.
27


จดหมายข่าว 26 กุมภาพันธ์ 2562 (ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ)

ดาวน์โหลด จดหมายข่าว 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2562.pdf

ก.พ.
27


จดหมายข่าว 25 กุมภาพันธ์ 2562 (ศึกษาดูงาน ณ สอ.ครูจันทบุรี จำกัด และ สอ.สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด

ดาวน์โหลด จดหมายข่าว 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2562.pdf

ก.พ.
20


ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  เพื …

Continue reading »

ก.พ.
18


จม.ข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.สาธารณสุขระยอง จำกัด

ดาวน์โหลด จดหมายข่าว: 18 – 18 กุมภาพันธ์ 256 …

Continue reading »

ก.พ.
15


วารประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯสาธารณสุขอุดร

วารประชุมใหญ่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย …

Continue reading »

ก.พ.
15


จม.ข่าว 13 กุมภาพันธ์ 2562 #2 ข่าวกองทุน กสธท.(ล้านที่2)

 17 – 13 กุมภาพันธ์ 2562#2.pdf

ก.พ.
15


จม.ข่าว 13 กุมภาพันธ์ 2562 #1 อนุมัติเงินกู้ รอบ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

16 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 #1.pdf