Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขอเชิญใช้สิทธิ์สรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ — 10 กรกฎาคม 2020
  2. รับสมัครประธานและกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 — 9 กรกฎาคม 2020
  3. รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา — 9 กรกฎาคม 2020
  4. รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา — 8 กรกฎาคม 2020
  5. กำหนดการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 8 กรกฎาคม 2020

Author's posts listingsพ.ย.
14


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์อ …

Continue reading »

พ.ย.
11


วิธีแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

เพื่อผลประโยชน์แก่สมาชิกเอง เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ …

Continue reading »

พ.ย.
07


ประมวลภาพวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

คลิกเพื่อเปิดดูรูปภาพทั้งหมด

พ.ย.
06


วิธีการตรวจสอบยอดหัก ฌาปนกิจและกองทุน จากปันผลเฉลี่ยคืน ปี 2562

วิธีการตรวจสอบยอดหัก ฌาปนกิจและกองทุน จากปันผลเฉลี่ยคืน …

Continue reading »

พ.ย.
05


รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลไม่อยู่ประชุม

ดาวน์โหลด: รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลสมาชิกไม่อยู่ร่วมปร …

Continue reading »

พ.ย.
04


วีดีโอผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562.pdf

ต.ค.
21


ขอเชิญสมาชิกดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562.pdf

ต.ค.
09


รายงานการถอนชำระประกันชีวิต ปี 2563 วันที่ 3 และ10 ตุลาคม 2562

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการโอนถอนชำระประกันชีวิตประกอบการ …

Continue reading »

ต.ค.
03


การตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนปันผล+เฉลี่ยคืน

วิธีตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน(ตามรูปภาพ) …

Continue reading »

ก.ย.
27


ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ดาวน์โหลดประกาศ >>  ประกาศสหกรณ์ ฯ เชิญประชุมใหญ่ …

Continue reading »