Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. กองทุนล้านที่2 รับอายุไม่เกิน 65 ปี ถึง 20 ก.พ.62 เท่านั้น หลังจากนั้นรับสมัครอายุไม่เกิน 60 ปี — 15 พฤศจิกายน 2018
  2. แจ้งแปลี่ยนแปลงรายการหักเงิน สสธท. — 15 พฤศจิกายน 2018
  3. สนับสนุนโครงการหมอชวนวิ่ง — 15 พฤศจิกายน 2018
  4. อนุมัติเงินกู้รอบ 2/2562 — 13 พฤศจิกายน 2018
  5. ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 — 13 ตุลาคม 2018

Author's posts listingsก.ย.
22


ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก  เดิม   ใหม่  ออมทรัพ …

Continue reading »

ก.ย.
19


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สปป.ลาว

[ [  เปิดดูภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก ] ]  สหกรณ์ออมทร …

Continue reading »

ก.ย.
19


จดหมายข่าวฉบับเดือนสิงหาคม 2560

ฉบับที่ 3 เดือน สิงหาคม 2560.pdf

ส.ค.
28


โครงการช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันครบรอบ 26 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์

โครงการช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันครบรอบ 26 ปี วันก่อตั้ง …

Continue reading »

ส.ค.
22


โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร

โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร ณ วัดถ้ำหมากมาง ต.โนนทัน อ.เ …

Continue reading »

ส.ค.
17


เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบการเป็นสมาชิก สสธท.

เพื่อความสะดวกสบายสำหรับสมาชิกในการตรวจสอบการเป็นสมาชิก …

Continue reading »

ก.ค.
27


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรฯ ปี 2560

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา …

Continue reading »

ก.ค.
04


ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข เป็น 4.5% ต่อปี

ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ฉบับที่ 2 เมื่อ 1 มิ.ย.2560 ใ …

Continue reading »

มิ.ย.
27


วิธีการใช้งานโปรแกรมคำนวณสิทธิ์กู้

วิธีการใช้งานโปรแกรม คำนวณสิทธิ์กู้.pdf 

มิ.ย.
16


แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับท …

Continue reading »