Monthly Archive: พฤษภาคม 2023พ.ค.
24


จดหมายข่าว เดือน พฤษภาคม 2566

จดหมายข่าว พฤษภาคม 2566

พ.ค.
21


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายทองม้วน จักรนารายณ์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และสมาคมฌกส.สหกรณ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »

พ.ค.
21


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางสมถวิล ลมอ่อน สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) ,กองทุนภาคอีสาน และสมาคมฌกส.สหกรณ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »

พ.ค.
11


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ดาบตำรวจกฤษดา บัวป่า สมาชิก สสธท.

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »

พ.ค.
02


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางสำลี พลาดร สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »