«

»

พ.ค.
11


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ดาบตำรวจกฤษดา บัวป่า สมาชิก สสธท.

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย กรรมการ, ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ดาบตำรวจกฤษดา บัวป่า สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,002,516.31 บาท


Share to Line