Monthly Archive: มิถุนายน 2023มิ.ย.
29


รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2566

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เป็นคณะกรรมการสรรหา ป …

Continue reading »

มิ.ย.
29


ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา 2566

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ปี 2566 ทั้งนี …

Continue reading »

มิ.ย.
23


20 มิถุนายน 2566 โครงการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 2/2566 ณ รพ.บ้านผือ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจั …

Continue reading »

มิ.ย.
21


กองทุนสวัสดิการ (ล้านอุบล) เปิดรับสมาชิกอายุไม่เกิน 65ปี ถึง 30 มิ.ย.2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการ (ล้านอุบ …

Continue reading »

มิ.ย.
19


ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด

วันที่ 15 มิถุนายน นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหก …

Continue reading »

มิ.ย.
12


ประกาศโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าอันตราย และแจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สสธท.

ประกาศและแจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สสธท. ดาวน์โ …

Continue reading »

มิ.ย.
12


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางเสริญ จำใบรักษ์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และกสธท.(ล้านที่2)

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมก …

Continue reading »