Daily Archive: 19 มีนาคม 2023มี.ค.
19


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายณรงค์เดช คำภูนอก สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »

มี.ค.
19


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายวุฒิชัย  วงษ์สิงห์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่ 1)

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมกา …

Continue reading »