ต.ค.
31


ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

คลิกเพื่อดูผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

ต.ค.
15


รายงานประจำปี 2557

report_year2557

textคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2557

ต.ค.
13


วิธีการตรวจสอบดูเงินปันผล

panpol_howto

 

textคลิกที่นี่เพื่อดูวิธีตรวจสอบดูเงินปันผล

ก.ย.
05


สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมทบที่เป็นบิดา มารดา และบุตร

 

sstt

ใบสมัครประเภทสามัญ สสธท. (ล่าสุด)

ใบสมัครสสธท. ประเภทสมทบ (ล่าสุด)

สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกประเภท สามัญ และสมทบที่เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือคู่สมรส บิดามารดาและบุตร อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

ค่าสมัคร คนละ 4,040 บาท (ประกอบด้วย ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำรุงรายปี 20 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท)

รอบที่ 4/2557 รับสมัครระหว่าง 1 ตุลาคม – 30 พฤษจิกายน 2557  เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ 1 มกราคม 2558

รอบที่ 1/2558 รับสมัครระหว่าง 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ 1 เมษายน 2558

ลิ้งค์หลักเว็บไซต์ สสธท. (คลิ๊ก)

ต.ค.
29


แจ้งการโอนปันผล-เฉลี่ยคืน

เรียนสมาชิกสหกรณ์ ขณะนี้สหกรณ์ได้ทำรายการโอนเงินปันผลเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว

สามารถตรวจสอบดูรายละเอียดได้ในระบบสมาชิก

ต.ค.
25


ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ

p

g

ต.ค.
02


โครงการระดมเงินทุนจากเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  จัดทำโครงการระดมเงินทุนจาก               เงินปันผลและเงินเฉลี่ย ประจำปี  2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวินัยการออมทรัพย์ของ               สมาชิกสหกรณ์  รวมทั้งเป็นการระดมทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของสหกรณ์

จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านเข้าร่วม โครงการระดมเงินทุนจากเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน  ประจำปี  2557   โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้

           1.  เพิ่มทุนเรือนหุ้น   100   หุ้น      จะได้รับทุนเรือนหุ้นเพิ่ม  1  หุ้น  (10 บาท)

           2.  เพิ่มเงินฝาก       1,000   บาท    ได้เงินฝากเพิ่ม  10 บาท (10 บาท)

สมาชิกที่มีความสนใจ  ให้ยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  17  ตุลาคม  2557

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  1   ตุลาคม   พ.ศ.  2557

ก.ย.
15


รายชื่อสมาชิก ฌกส. ประเภทที่ 1 และ 2 ที่เสียชีวิต

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
รายชื่อสมาชิกประเภทที่ 1 และประเภท2 ที่ เสียชีวิต
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 สิงหาคม 2557

textอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

  • หน้า 1 จาก 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >