ต.ค.
19


รายงานประจำปี 2559

cover-small2

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2559 ได้แล้ว

ที่นี่ >> รายงานประจำปี 2559.pdf 


Share to Line

ต.ค.
19


สสธท. รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กันยายน 2559 และแจ้งยอดประมาณการ ชำระเงินคงสภาพประจำปี 2560

สสธท. รายงานเงินสงเคราะห์คงเหลือ ณ 5 ตุลาคม 2559

วันที่ จำนวนศพ ยอดเงิน
1 พ.ย.58 – 31 มี.ค.59 226 ศพ x 8.25 บาท/ศพ 1,864.50 
1 เม.ย.59 – 30 มิ.ย.59 119 ศพ x 8.00 บาท/ศพ 952 
1 ก.ค.59 – 30 ก.ย.59 108 ศพ x 7.45 บาท/ศพ 804.60 
1 ต.ค.59 – 5 ต.ค.59 1 ศพ x 7.20 บาท/ศพ 7.20 
รวม 454 ศพ 3,628.30

หมายเหตุ 1.สมาคมจะตัดยอดจำนวนเสียชีวิตสมาชิกประจำปี ทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
              2.อัตรามรณะเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 40 ศพ
              3.เงินสงเคราะห์คงเหลือ ณ 5 ตุลาคม 2559 (4,000 – 3,628.30) 371.70 บาท 

แจ้งยอดประมาณการ ชำระเงินคงสภาพประจำปี 2560

รอบที่คุ้มครอง

 

และระยะเวลา
การรับสมัคร

วันที่
สมาชิกภาพ
สมบูรณ  
ยอดประมาณการ
เงินคงสภาพประจำปี 2560

 

ที่ต้องชำระ

รอบ 1/2554 – รอบ 3/2558 1 มิ.ย.54 – 1 ต.ค.58 4,020.00
รอบ 4/2558(1 ต.ค.58 – 30  พ.ย.58) 1 ม.ค.59 4,020.00
รอบ 1/2559 (1 ม.ค.59 – 29 ก.พ.59) 1 เม.ย.59 3,520.00
รอบ 2/2559 (1 เม.ย.59 – 31 พ.ค.59) 1 ก.ค.59 2,720.00
รอบ 3/2559 (1 ก.ค.59 – 31 ส.ค.59) 1 ต.ค.59 1,000.00

หมายเหตุ 1.  **หมดเขตรับชำระเงินคงสภาพไม่เกิน 30 พฤศจิกายน 2559 ถ้าเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
              2. สหกรณ์จะหักเงินปันผลเพื่อชำระเงินคงสภาพ ปี 2560 หากเงินปันผลไม่พอหัก สามารถมาชำระได้ที่สหกรณ์ฯ 
                 หรือโอนเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหมากาแข้ง เลขที่บัญชี 450-1-19704-8
              3.สมาชิกที่โอนเงินมาแล้ว กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบด้วย โทร.042-249407 ต่อ 106 หรือ 086-455-7500 
              

 


Share to Line

ต.ค.
17


ตรวจสอบบัญชีโอนเงินค่าตอบแทนสรรหา

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ ]


Share to Line

ต.ค.
10


สมาชิกสามารถตรวจสอบประมาณการปันผลเฉลี่ยคืนได้แล้ว

สมาชิกสามารถตรวจสอบ ประมาณการ ปันผล+เฉลี่ยคืนได้แล้วที่ หน้าเว็บบอร์ดสหกรณ์
สมาชิกโปรดตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินปันผลของตน หากต้องการเปลี่ยนแปลงโปรดถ่ายแนบสำเนาบัญชีธนาคารหรือบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ที่ต้องการให้โอนเงินปันผล พร้อมลงลายมือชื่อและกรอกข้อความว่า "เปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล" 
**โอนเงินปันผล วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2559**

panpol_viewer


Share to Line

ต.ค.
09


ขอเชิญสมาชิก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 

ขอเชิญสมาชิก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมอุดรดุษณี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. -11.00 น.
ขอให้สมาชิกนำบัตรประจำตัวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย หากเลยเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับค่าพาหนะ
(จ่ายปันผลเฉลี่ยคืน วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2559)

meeting2559


Share to Line

ต.ค.
07


ประกาศผลการนับคะแนนสรรหา ประธาน และกรรมการดำเนินการ ปี 2560

ประกาศผลการนับคะแนนสรรหา.pdf


Share to Line

ต.ค.
03


ประกาศรับสมัคร สมาชิก สส.ชสอ.รอบ 12/2559 เปิดรับสมัคร 1 – 31 ตุลาคม 2559

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศให้รับสมัคร สส.ชสอ. จำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,840 (รวมค่าสมัครและค่าบำรุง)
รายละเอียด คลิก>>>>>>> รับสมัคร-สส.ชสอ.รอบ-12-2559.pdf 


Share to Line

ก.ย.
30


ประกาศรอบรับสมัคร สสธท.(ใหม่) รอบ 4/2559 เริ่มรับสมัคร 1 – 20 ตุลาคม 2559 คุ้มครอง 1 เมษายน 2560

เปิดรับสมัคร

รอบ 4/2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 20 ตุลาคม 2559  วันที่สมาชิกภาพสมบูรณ์วันที่ 1 เมษายน 2560

ค่าสมัคร                        20 บาท 
ค่าบำรุง                         20 บาท
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  4,000 บาท

*  รับสมัครประเภทสามัญ  รับอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร 

* รับสมัครประเภทสมทบ (คู่สมรส หรือ บิดา มารดา รับอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร 

   หรือบุตรของสมาชิก สสธท. รับอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในวันสมัคร)

ประกาศรับสมัคร สสธท.คลิ๊ก>>>>>> ประกาศ-สสธท.-เรื่อง-การรับสมัครสมาชิก-สสธท.pdf 


Share to Line

ก.ย.
29


ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ

savingday

ประกาศเดือนแห่งการออมเงิน 26 ก.ย.59.pdf 

 


Share to Line

ก.ย.
15


จดหมายข่าวสหกรณ์ฯ เดือนกันยายน 2559

news_09_2559

จดหมายข่าว กันยายน 2559.pdf 

อ่านจดหมายข่าวย้อนหลังได้ที่…

 จดหมายข่าวสหกรณ์ 


Share to Line

ก.ย.
22


21 กันยายน 2559 งานเกษียณอายุราชการสมาชิกสหกรณ์ฯ

dsc_0560

[ดาวน์โหลดภาพขนาด HD คลิ๊ก]

[ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก]


Share to Line