ก.ย.
22


เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

MEETING2557

ก.ย.
22


ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ

p-P600

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด
เรื่อง  แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ    ประจำปี 2558

หมายเลข 1 นายวรวุฒิ  เมฆเวียน
หมายเลข 2 นายสาคร  รอดขันเมือง

 

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ

ประกาศคุณสมบัติ รายชื่อ พร้อมหมายเลข และรูปประจำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ

ก.ย.
22


ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการชุดที่ 22

p-G800px

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด
เรื่อง  แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตำแหน่ง  กรรมการดำเนินการ    ประจำปี 2558

หมายเลข 1 นายเสกสรรค์  สองจันทร์
หมายเลข 2 นายชาญณรงค์  ไพษ์ไทย
หมายเลข 3 นายวัชรินทร์  พันธุ์เทศ
หมายเลข 4 นางสมพิศ  ศรีทาสร้อย
หมายเลข 5 นายสุพัฒน์  กองศรีมา
หมายเลข 6 นายสมคิด  สิทธิโคตร
หมายเลข 7 นายสุรพล  ป้อมพันธ์
หมายเลข 8 นายเลอพร  ชูเทพ
หมายเลข 9 นายสุรัตน์ชัย  ปัญญาทอง
หมายเลข 10 นายวารี  ไชยา
หมายเลข 11 นางรัชนีกร  อรรถวิภาค
หมายเลข 12 นายสุรัตน์  กัณหา
หมายเลข 13 นางพรชนก  ผิวฝ้าย

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประกาศคุณสมบัติ รายชื่อ พร้อมหมายเลข และรูปประจำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ก.ย.
22


ประกาศหยุดให้บริการ 30 ก.ย.57 และ 24 ต.ค.57

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด
เรื่อง   หยุดทำการ

…………………………………….

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด  จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2557  ในวันเสาร์ ที่  25  ตุลาคม  2557  ณ  ห้องอุดรดุษฎี  โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อำเภอเมือง     จังหวัดอุดรธานี   นั้น  สหกรณ์ฯ จึงขอหยุดให้บริการ ดังนี้
1. วันที่  29  กันยายน  2557  เวลา 21.00 น. –  วันที่  1 ตุลาคม  2557  เวลา 00.30 น.       หยุดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน
2. วันที่  30  กันยายน  2557  หยดให้บริการวันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์  เพื่อสรุปยอดการเงินและสรุปงานสิ้นปี
3. วันที่  24 ตุลาคม  2557  หยุดให้บริการเพื่อเตรียมจัดการประชุมใหญ่

ดาวน์โหลดประกาศ

ก.ย.
05


สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมทบที่เป็นบิดา มารดา และบุตร

 

sstt

ใบสมัครประเภทสามัญ สสธท. (ล่าสุด)

ใบสมัครสสธท. ประเภทสมทบ (ล่าสุด)

สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกประเภท สามัญ และสมทบที่เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือคู่สมรส บิดามารดาและบุตร อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

ค่าสมัคร คนละ 4,040 บาท (ประกอบด้วย ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำรุงรายปี 20 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท)

รอบที่ 4/2557 รับสมัครระหว่าง 1 ตุลาคม – 30 พฤษจิกายน 2557  เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ 1 มกราคม 2558

รอบที่ 1/2558 รับสมัครระหว่าง 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ 1 เมษายน 2558

ลิ้งค์หลักเว็บไซต์ สสธท. (คลิ๊ก)

ก.ย.
15


รายชื่อสมาชิก ฌกส. ประเภทที่ 1 และ 2 ที่เสียชีวิต

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
รายชื่อสมาชิกประเภทที่ 1 และประเภท2 ที่ เสียชีวิต
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 สิงหาคม 2557

textอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

ก.ย.
08


ประกาศ ผลการสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ นั้น
บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ดังนี้

  1.  นางสาวภัทธราวดี ชัยเกิด ได้รับคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1

ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด หากไม่มาตามวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดประกาศ

  • หน้า 1 จาก 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >