ส.ค.
11


วันหยุด 12 สิงหาคม 2563


Share to Line

ส.ค.
10


กำหนดการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก


Share to Line

ก.ค.
15


ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายเดือน.pdf

ใบสมัครเจ้าหน้าที่ สินเชื่อ.pdf


Share to Line

ก.ค.
10


ขอเชิญใช้สิทธิ์สรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ

* สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่สรรหาได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ http://www.udcoop.com/selection/search.php
* สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหาได้ไม่เกิน 10 กันยายน 2563
หลังจากนั้นหากประสงค์จะใช้สิทธิ์สรรหาในหน่วยอื่นที่ตนมิได้มีรายชื่ออยู่ ให้ยื่นคำร้องต่อกรรมการประจำหน่วยสรรหาพร้อมแนบหนังสือสั่งการปฏิบัติงานนอกพื้นที่หรือหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

ดาวน์โหลด: แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ ในหน่วยสรรหา (ก.ส.14).pdf

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

 

 

 


Share to Line

มิ.ย.
11


ประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิตประจำปี 2564

ประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิต ปี 2564.pdf

แบบฟอร์ม -เสนอประกันชีวิตกลุ่ม.docx


Share to Line

ส.ค.
08


ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf


Share to Line

ส.ค.
07


ประกาศโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้ กยศ.

ดาวน์โหลด ประกาศโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้ กยศ..pdf


Share to Line

ส.ค.
03


ยกเลิกการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร ประกอบการกู้ฯ

ประกาศ ยกเลิกการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติ ประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก.pdf


Share to Line

ส.ค.
03


กำหนดคุณสมบัติ พกส.และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาชีพ)

ประกาศ กำหนดคุณสมบัติ พกส.และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาชีพ).pdf


Share to Line

ส.ค.
03


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ประจำปี 2563.pdf

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf

 

 

อ่านเพิ่มเติม: >> ขอเชิญใช้สิทธิ์สรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ


Share to Line

ส.ค.
03


รายงานผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลด: รายงานผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2563.pdf


Share to Line

ก.ค.
30


แผนอนุมัติเงินกู้ประจำเดือนสิงหาคม 2563


Share to Line

ก.ค.
24


การรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจและกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

หมายเหตุ:

 ให้มาสมัครด้วยตัวเองเท่านั้น
 ล้านอีสาน เจ้าหน้าที่ต้องถ่ายรูปผู้สมัครด้วย
 จะสมัครล้านที่ 2 ต้องสมัครล้านที่ 1 ก่อน ส่วนล้านอีสานสมัครได้โดยไม่ต้องสมัครล้านที่ 1 และ 2
 สมาชิกสมทบกลุ่มลูกจ้างสามารถสมัครล้านที่ 1-2 และ ล้านอีสาน ได้
 การจ่ายเงินเพิ่มเติมฌาปนกิจใช้การประมาณ เนื่องจากขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เสียชีวิตในปีนั้น
 การจ่ายเงินเพิ่มเติมกองทุนประกันชีวิตใช้การประมาณ เนื่องจากขึ้นอยู่กับบริษัทที่ประมูลรับทำประกันชีวิต
 เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจใช้การประมาณ เนื่องจากขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในวันที่เสียชีวิต

ดาวน์โหลด:   การสมัครฌาปนกิจและกองทุน A4.pdf


Share to Line