ต.ค.
08


ประกาศผลการนับคะแนนสรรหากรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2559

selection_pic

textดาวน์โหลดประกาศ

ต.ค.
06


แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์และแจ้งเหตุ การสรรหากรรมการฯ ผู้ตรวจฯ

textดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์และแจ้งเหตุ การสรรหากรรมการฯ ผู้ตรวจฯ

textดาวน์โหลดแบบรายงานเหตุ,การเปิด/ปิดหน่วย

textแบบรายงานคะแนน

textแบบรายงานการลงคะแนนใช้สิทธิ์

 

ต.ค.
05


คู่มือวิธีการสรรหา กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ

 คู่มือวิธีการสรรหา กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2559.pdf 

ต.ค.
05


แจ้งสถานที่สรรหาหน่วยสรรหาที่ไม่ใช่โรงพยาบาล และ สสอ.เมือง

บ้านจีต1

เนื่องจากมีการย้ายหน่วยสรรหาบ่างหน่วยคือ อ.กู่แก้ว อ.ประจักษ์ และ อ.ศรีธาตุ ไปที่ สสอ.และรพ.สต.ที่ระบุจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ส่วนหน่วยสรรหาอื่น สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

ตรวจสอบหน่วยสรรหา รายคน ได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

ก.ย.
23


แบบแจ้งตัวแทนผู้สมัคร(ผู้สังเกตุการณ์)ไปประจำ ณ หน่วยสรรหาฯ

ก.ย.
23


ขั้นตอนวิธีการสรรหา กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2559

ก.ย.
18


เชิญสมาชิกค้นหาสถานที่สรรหา (สถานที่ลงคะแนนเสียง)

search_area

คลิ๊ก เพื่อค้นหาสถานที่สรรหา

(เปิดดูแผนที่สรรหาและผู้ลงสมัครรับการสรรหา)

หมายเหตุ: สมาชิกจะได้รับเงินค่าเดินทางไปลงคะแนนสรรหาท่านละ 300 บาท
โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก บัญชีธนาคาร / บัญชีสหกรณ์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 **เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น***

ก.ย.
18


ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์สรรหาในวันที่ 7 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ: สมาชิกจะได้รับเงินค่าเดินทางไปลงคะแนนสรรหาท่านละ 300 บาท
โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก บัญชีธนาคาร / บัญชีสหกรณ์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 **เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น***

ก.ย.
16


ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี’58 วันที่ 25 ต.ค.2558 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล

meeting_20558

ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และประชุมใหญ่วิสามัญ ฌกส.สหกรณ์ออมทัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 ลงทะเบียน เวลา 08.00 น. – 11.00 น. ณ หอประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล

ก.ย.
20


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย รับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 59 ปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 59 ปี

รอบ 11/2558 ตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2558 ได้รับสิทธิ์วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

ประกาศรับสมัครสมาชิกTitle

 เอกสารประชาสัมพันธ์ สส.ชสอ.รับสมัครสมาชิก.pdf 

 ใบสมัครสมาชิกสามัญ สส.ชสอ..pdf 

 ใบสมัครสมาชิกสมทบ สส.ชสอ..pdf  

  • หน้า 1 จาก 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • >