มิ.ย.
10


โครงการปรับลดอัตราการชําระทุนเรือนหุ้นรายเดือนเพื่อนําส่วนลดมาชําระหนี้รายเดือน

โครงการปรับลดการชำระหุ้น เพื่อนำส่วนต่าง มาชำระหนี้รายเดือน.pdf

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการชำระหุ้นและเงินกู้ยืม รายเดือน (โครงการลดหุ้นเหลือ300บาท เพื่อชำระหนี้).pdf


Share to Line

มิ.ย.
09


ข่าวการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน มิถุนายน – สิงหาคม 2564

ข่าวการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน มิถุนายน – สิงหาคม 2564.pdf


Share to Line

มิ.ย.
03


ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564.pdf

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564.pdf

ตรวจสอบและยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษา (คลิ๊ก)


Share to Line

พ.ค.
31


เปิดรับสมัคร สสธท.(ล้านที่1) และ กสธท.(ล้านที่2) 1-25 มิ.ย. 2564

ข่าวดี📢📢
เปิดรับสมาชิก รอบที่ 6/2564 ประจำดือนมิถุนายน 2564 ระหว่างวันที่ 1- 25 มิถุนายน 2564

📣สสธท. ล้านที่ 1 รับอายุ 20 – 54 ปี
📣กสธท. ล้านที่ 2 (วาระปกติ) รับอายุ 20 – 59 ปี
📣กสธท. ล้านที่ 2 (วาระพิเศษ) รับอายุเกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน (เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น)

” รีบมาสมัครกันนะคะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเหตุไม่คาดฝันในอนาคต ที่ไม่อาจหลีกพ้น เพื่อมอบอนาคตที่ดีต่อคนที่เรารักแม้ในยามที่เราจากไป”

” เพิ่มคุณค่าชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก”

 

***เอกสารการสมัคร ล้านที่ 1**

ใบสมัครสมาชิก สสธท ประเภท สามัญ เริ่มใช้ 1 เมษายน 2564.pdf

ใบสมัครสมาชิก สสธท ประเภท สมทบ เริ่มใช้ 1 เมษายน 2564.pdf

ใบรับรองแพทย์ สสธท. เริ่ม 1 เมษายน 2564.pdf

***เอกสารการสมัคร ล้านที่ 2**

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป).pdf

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. ล้านที่ 2 (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป).pdf


Share to Line

พ.ค.
31


แผนอนุมัติเงินกู้ เดือนมิถุนายน 2564


Share to Line

พ.ค.
25


การปรับลดหุ้นจาก 5% เหลือ 3%

ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน.pdf


Share to Line

เม.ย.
16


แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ


Share to Line

ม.ค.
12


เปิดให้รีกู้ สามัญทั่วไป-สามัญสภาพคล่อง-สามัญพัฒนา-สามัญมั่นคง-สามัญรวมหนี้

เปิดให้รีกู้ สามัญทั่วไป-สามัญสภาพคล่อง-สามัญพัฒนา-สามัญมั่นคง-สามัญรวมหนี้.pdf


Share to Line

พ.ค.
19


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นายเบ่ม อินลุเพท สมาชิก กสธท. (ล้านที่ 2)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ เป็นตัวแทนกองทุน สวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)   มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก นายเบ่ม อินลุเพท จำนวน 1 ล้านบาท


Share to Line

พ.ค.
17


งบดุลอย่างย่อ 30 เมษายน 2564

งบดุลอย่างย่อ 30 เมษายน 2564.pdf


Share to Line

พ.ค.
11


ยกเลิกประกาศจัดซื้อที่ดิน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ฉบับที่ 31 /2564

เรื่อง  ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ทุกฉบับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดิน

          เพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์

……………………………….

                   ตามที่สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้มีโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานโดยวิธีประกวดราคา ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากได้มีผู้ร้องขอคัดค้านการทำสัญญาจัดซื้อที่ดินดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการจึงได้ประชุมในวันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564 แล้วมีมติให้ยกเลิกการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานในครั้งนี้            เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำซึ่งอาจจะทำให้ผู้เสนอขายผู้หนึ่งผู้ใด ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์

ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จึงขอยกเลิกประกาศสหกรณ์        ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ฉบับที่ 15/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 , ประกาศสหกรณ์ ฯ ฉบับที่ 16/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 และ ประกาศสหกรณ์ ฯ ฉบับที่ 26/2564  ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เสียทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  11  พฤษภาคม 2564

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ดาวน์โหลด:   ยกเลิกประกาศจัดซื้อที่ดิน.pdf


Share to Line

พ.ค.
11


มอบเงิน คปสอ.20 แห่ง เป็นเงิน 91,000 บาท

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย กรรมการและผู้จัดการ เดินทางไปมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์แก่กรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอในสถานการณ์โควิด 19 (28 แห่ง ) เป็นเงินทั้งสิ้น 91,000 บาท โดยมีนายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนรับมอบ

 


Share to Line