เม.ย.
08


สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี 1เม.ย.-31พ.ค.2557

 

sstt-04-57

ก.พ.
19


ต้อนรับ รองหัวหน้ากรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว พร้อมคณะดูงาน

ป้ายต้อนรับ-สปป-ลาวDSCN9310นายวรวุฒิ เมฆเวียน ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับ ดร.สมนึก ทิละสัก รองหัวหน้ากรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะดูงานจาก สปป.ลาว

[ ดูภาพ คลิ๊ก ]

ก.พ.
12


เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

saving2 อ่านส่วนที่เหลือของรายการนี้ »

ก.พ.
04


เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข3

saving_sp3 อ่านส่วนที่เหลือของรายการนี้ »

ธ.ค.
18


สสทธ.เปิดรับสมาชิก อายุไมเกิน 60 ปี (1ม.ค.-28ก.พ.2557)

new_fsct_60y

[ ดาวน์โหลดประกาศ ]

  เอกสารสมาคมฯฌาปนกิจสาฯสุขไทย

ธ.ค.
04


ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด

DSC_5718

[ ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก ]

พ.ย.
22


คืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (สสธท.) ปี57

สืบเนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2557 จากสมาชิก โดยหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด นั้น

บัดนี้ สมาคมฯ ได้แจ้งยอดเรียกเก็บเงินบำรุงประจำปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประำจำปี 2557 มาแล้ว ปรากฎว่า ศูนย์ประสานงานฯ ได้เรียกเก็บเงินจากสมาชิกเกินจำนวนที่สมาคมฯ แจ้งจึงได้่ส่งคืนเงินให้กับสมาชิกดังนี้ (อ่านประกาศตามไฟล์ที่แนบ คลิ๊ก)

คลิกเพื่อดูรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินคืน

 

  • หน้า 1 จาก 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >