ก.ค.
25


เดือนแห่งการออม

savingmonth

มิ.ย.
30


รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557

สหกรณ์โอนเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2557 เข้าบัญชีสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 30 มิถุนายน 2557 ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลดประกาศ
ดาวน์โหรายชื่อสมาชิกได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2557

สมาชิกที่เคยได้รับทุนฯแล้วเมื่อปี 2556 (ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนปี 2557)

(อ่านเรื่องเดิม)

เม.ย.
28


หนังสือเจตนาตั้งโอนผู้รับผลประโยชน์

reciever_promote

เม.ย.
22


สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

ก.พ.
12


เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

saving2 อ่านส่วนที่เหลือของรายการนี้ »

ก.พ.
04


เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข3

saving_sp3 อ่านส่วนที่เหลือของรายการนี้ »

พ.ย.
22


คืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (สสธท.) ปี57

สืบเนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2557 จากสมาชิก โดยหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด นั้น

บัดนี้ สมาคมฯ ได้แจ้งยอดเรียกเก็บเงินบำรุงประจำปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประำจำปี 2557 มาแล้ว ปรากฎว่า ศูนย์ประสานงานฯ ได้เรียกเก็บเงินจากสมาชิกเกินจำนวนที่สมาคมฯ แจ้งจึงได้่ส่งคืนเงินให้กับสมาชิกดังนี้ (อ่านประกาศตามไฟล์ที่แนบ คลิ๊ก)

คลิกเพื่อดูรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินคืน

 

  • หน้า 1 จาก 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >