ก.ค.
27


ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา ปี 2565.pdf


Share to Line

ก.ค.
27


ด่วน ใกล้หมดเขตแล้ว สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564

ส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษาบุตรผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ (คลิ๊ก)


Share to Line

ก.ค.
23


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายสถิต แสงจันทร์ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  23 กรกฎาคม 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์  เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายสถิต แสงจันทร์ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,011,980.00 บาท


Share to Line

ก.ค.
23


แผนอนุมัติเงินกู้ประจำเดือนสิงหาคม 2564


Share to Line

ก.ค.
21


ประกาศหยุดทำการ 26,28 กรกฎาคม 2564


Share to Line

ก.ค.
21


งบดุลอย่างย่อ 30 มิถุนายน 2564

งบดุลอย่างย่อ 30 มิถุนายน 2564.pdf


Share to Line

ก.ค.
15


เพิ่มมาตรการคัดกรองพัสดุ


Share to Line

ก.ค.
09


เป็นสักขีพยานโครงการสหกรณ์ร่วมใจต้านภัยโควิด19

วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ และ ดร.ฐนกร คำหารพล เหรัญญิกร่วมเป็นสักขีพยาน สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด โดย ดร.อัครพล เตชะพหล ประธานกรรการพร้อมคณะ มอบเงินแก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการสหกรณ์ร่วมใจต้านภัยโควิด19 จำนวน 50,000 บาท


Share to Line

ก.ค.
01


แผนอนุมัติเงินกู้ เดือนกรกฎาคม 2564


Share to Line

มิ.ย.
28


ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564.pdf

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564.pdf

ตรวจสอบและยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษา (คลิ๊ก)


Share to Line

มิ.ย.
28


ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้.pdf


Share to Line

มิ.ย.
28


ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก.pdf


Share to Line

มิ.ย.
28


รับสมัครคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2565

ประกาศ รับสมัครคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2565.pdf

ใบสมัครกรรมการสรรหา.pdf


Share to Line

มิ.ย.
25


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว รต.ประยูร ไชยสมบัติ สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่  25 มิถุนายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์  เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว รต.ประยูร ไชยสมบัติ สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย หรือ สสธท.(ล้านที่1) จำนวน 1,013,946.65 บาท


Share to Line

มิ.ย.
21


ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565

ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565.pdf

แบบฟอร์มเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม.pdf


Share to Line

มิ.ย.
10


โครงการปรับลดอัตราการชําระทุนเรือนหุ้นรายเดือนเพื่อนําส่วนลดมาชําระหนี้รายเดือน

โครงการปรับลดการชำระหุ้น เพื่อนำส่วนต่าง มาชำระหนี้รายเดือน.pdf

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการชำระหุ้นและเงินกู้ยืม รายเดือน (โครงการลดหุ้นเหลือ300บาท เพื่อชำระหนี้).pdf

>>อับโหลดไฟล์(คลิ๊ก)


Share to Line

มิ.ย.
09


ข่าวการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน มิถุนายน – สิงหาคม 2564

ข่าวการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน มิถุนายน – สิงหาคม 2564.pdf


Share to Line

พ.ค.
31


เปิดรับสมัคร สสธท.(ล้านที่1) และ กสธท.(ล้านที่2) 1-25 มิ.ย. 2564

ข่าวดี📢📢
เปิดรับสมาชิก รอบที่ 6/2564 ประจำดือนมิถุนายน 2564 ระหว่างวันที่ 1- 25 มิถุนายน 2564

📣สสธท. ล้านที่ 1 รับอายุ 20 – 54 ปี
📣กสธท. ล้านที่ 2 (วาระปกติ) รับอายุ 20 – 59 ปี
📣กสธท. ล้านที่ 2 (วาระพิเศษ) รับอายุเกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน (เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น)

” รีบมาสมัครกันนะคะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเหตุไม่คาดฝันในอนาคต ที่ไม่อาจหลีกพ้น เพื่อมอบอนาคตที่ดีต่อคนที่เรารักแม้ในยามที่เราจากไป”

” เพิ่มคุณค่าชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก”

 

***เอกสารการสมัคร ล้านที่ 1**

ใบสมัครสมาชิก สสธท ประเภท สามัญ เริ่มใช้ 1 เมษายน 2564.pdf

ใบสมัครสมาชิก สสธท ประเภท สมทบ เริ่มใช้ 1 เมษายน 2564.pdf

ใบรับรองแพทย์ สสธท. เริ่ม 1 เมษายน 2564.pdf

***เอกสารการสมัคร ล้านที่ 2**

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป).pdf

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. ล้านที่ 2 (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป).pdf


Share to Line

พ.ค.
25


การปรับลดหุ้นจาก 5% เหลือ 3%

ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน.pdf


Share to Line

เม.ย.
16


แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ


Share to Line

ม.ค.
12


เปิดให้รีกู้ สามัญทั่วไป-สามัญสภาพคล่อง-สามัญพัฒนา-สามัญมั่นคง-สามัญรวมหนี้

เปิดให้รีกู้ สามัญทั่วไป-สามัญสภาพคล่อง-สามัญพัฒนา-สามัญมั่นคง-สามัญรวมหนี้.pdf


Share to Line

มิ.ย.
28


แผนการอนุมัติเงินกู้ กรกฎาคม 2564


Share to Line