พ.ย.
29


ขยายระยะเวลารับฝาก ออมทรัพย์พิเศษ 2 (31 ธ.ค.59-31 มี.ค.60)

late_saving_spc2

ดาวน์โหลดประกาศ: 

ประกาศ ขยายระยะเวลารับฝาก ออมทรัพย์พิเศษ 2 _31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560.pdf 


Share to Line

พ.ย.
29


ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี (12 ธ.ค.59 – 11 ม.ค. 60)

 p_new_staff_2560

ดาวน์โหลดประกาศ:

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 12 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2560.pdf 


Share to Line

พ.ย.
29


เปิดรีไฟแนนท์ 1 ธ.ค.59 – 31 มี.ค.60

refinance_2560

ดาวน์โหลดประกาศ :

ประกาศ รีไฟแนนท์ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560.pdf 


Share to Line

ก.ย.
29


ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ

savingday

ประกาศเดือนแห่งการออมเงิน 26 ก.ย.59.pdf 

 


Share to Line

พ.ย.
25


25 พ.ย. 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ดูงาน

loei_cover_1024

ประธาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ และการบริการงานสหกรณ์ฯ


Share to Line

พ.ย.
23


23 พ.ย. 2559 ปลูกต้นไม้ ณ รพ.ประจักษ์ศิลปาคม

grow_tree

23 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสหกรณ์สาธารณสุขอุดรธานี จำกัด นายอำเภอ ข้าราชการพร้อมทั้งประชาชนอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมกันปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม


Share to Line

ต.ค.
19


รายงานประจำปี 2559

cover-small2

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2559 ได้แล้ว

ที่นี่ >> รายงานประจำปี 2559.pdf 


Share to Line

ต.ค.
19


สสธท. รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กันยายน 2559 และแจ้งยอดประมาณการ ชำระเงินคงสภาพประจำปี 2560

สสธท. รายงานเงินสงเคราะห์คงเหลือ ณ 5 ตุลาคม 2559

วันที่ จำนวนศพ ยอดเงิน
1 พ.ย.58 – 31 มี.ค.59 226 ศพ x 8.25 บาท/ศพ 1,864.50 
1 เม.ย.59 – 30 มิ.ย.59 119 ศพ x 8.00 บาท/ศพ 952 
1 ก.ค.59 – 30 ก.ย.59 108 ศพ x 7.45 บาท/ศพ 804.60 
1 ต.ค.59 – 5 ต.ค.59 1 ศพ x 7.20 บาท/ศพ 7.20 
รวม 454 ศพ 3,628.30

หมายเหตุ 1.สมาคมจะตัดยอดจำนวนเสียชีวิตสมาชิกประจำปี ทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
              2.อัตรามรณะเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 40 ศพ
              3.เงินสงเคราะห์คงเหลือ ณ 5 ตุลาคม 2559 (4,000 – 3,628.30) 371.70 บาท 

แจ้งยอดประมาณการ ชำระเงินคงสภาพประจำปี 2560

รอบที่คุ้มครอง

 

 

และระยะเวลา
การรับสมัคร

วันที่
สมาชิกภาพ
สมบูรณ  
ยอดประมาณการ
เงินคงสภาพประจำปี 2560

 

 

ที่ต้องชำระ

รอบ 1/2554 – รอบ 3/2558 1 มิ.ย.54 – 1 ต.ค.58 4,020.00
รอบ 4/2558(1 ต.ค.58 – 30  พ.ย.58) 1 ม.ค.59 4,020.00
รอบ 1/2559 (1 ม.ค.59 – 29 ก.พ.59) 1 เม.ย.59 3,520.00
รอบ 2/2559 (1 เม.ย.59 – 31 พ.ค.59) 1 ก.ค.59 2,720.00
รอบ 3/2559 (1 ก.ค.59 – 31 ส.ค.59) 1 ต.ค.59 1,000.00

หมายเหตุ 1.  **หมดเขตรับชำระเงินคงสภาพไม่เกิน 30 พฤศจิกายน 2559 ถ้าเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
              2. สหกรณ์จะหักเงินปันผลเพื่อชำระเงินคงสภาพ ปี 2560 หากเงินปันผลไม่พอหัก สามารถมาชำระได้ที่สหกรณ์ฯ 
                 หรือโอนเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหมากาแข้ง เลขที่บัญชี 450-1-19704-8
              3.สมาชิกที่โอนเงินมาแล้ว กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบด้วย โทร.042-249407 ต่อ 106 หรือ 086-455-7500 
              

 


Share to Line

ต.ค.
17


ตรวจสอบบัญชีโอนเงินค่าตอบแทนสรรหา

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ ]


Share to Line

ต.ค.
10


สมาชิกสามารถตรวจสอบประมาณการปันผลเฉลี่ยคืนได้แล้ว

สมาชิกสามารถตรวจสอบ ประมาณการ ปันผล+เฉลี่ยคืนได้แล้วที่ หน้าเว็บบอร์ดสหกรณ์
สมาชิกโปรดตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินปันผลของตน หากต้องการเปลี่ยนแปลงโปรดถ่ายแนบสำเนาบัญชีธนาคารหรือบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ที่ต้องการให้โอนเงินปันผล พร้อมลงลายมือชื่อและกรอกข้อความว่า "เปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล" 
**โอนเงินปันผล วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2559**

panpol_viewer


Share to Line

ต.ค.
07


ประกาศผลการนับคะแนนสรรหา ประธาน และกรรมการดำเนินการ ปี 2560

ประกาศผลการนับคะแนนสรรหา.pdf


Share to Line