Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. กำหนดทำความสะอาด สนง.และพ่นยาฆ่าเชื้อ 3 เม.ย.63 เวลา 13.00 น. — 2 เมษายน 2020
  2. กำหนดรับเอกสารขอผ่อนผันการชำระหนี้ — 2 เมษายน 2020
  3. กสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น — 2 เมษายน 2020
  4. หยุดทำการ 6 เมษายน 2563 เนื่องในวันจักรีย์ — 1 เมษายน 2020
  5. ประกาศยกเลิกวันหยุด 13-15 เมษายน 2563 — 31 มีนาคม 2020

Author's posts listingsธ.ค.
23


หนังสือกู้ฉุกเฉิน และ ฉุกเฉินATMแบบมีผู้ค้ำประกัน

หนังสือเงินกู้ฉุกเฉิน ATM แบบมีบุคคลค้ำประกัน (ใหม่).pd …

Continue reading »

ธ.ค.
20


ระเบียบว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562)

ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเ …

Continue reading »

ธ.ค.
13


12 ธ.ค.2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด

12 ธันวาคม 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ …

Continue reading »

พ.ย.
26


ทำบุญ ณ วัดป่าพุทธคยาดอนธาตุ

24 พฤศจิกายน 2562 ทำบุญ ณ วัดป่าพุทธคยาดอนธาตุ ต.วังทอง …

Continue reading »

พ.ย.
26


โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2563

คลิกดูเพิ่มเติม

พ.ย.
22


แจ้งเรื่องการเป็นสมาชิก สสธท. ในการสมัครรอบพิเศษ 1ส.ค.-20ส.ค.2562

ด้วยสมาชิก สสธท. สอบถามการเป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์จากการสมั …

Continue reading »

พ.ย.
17


แนะนำคณะกรรมการชุดที่ 27

พ.ย.
14


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์อ …

Continue reading »

พ.ย.
11


วิธีแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

เพื่อผลประโยชน์แก่สมาชิกเอง เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ …

Continue reading »

พ.ย.
07


ประมวลภาพวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

คลิกเพื่อเปิดดูรูปภาพทั้งหมด