Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. จดหมายข่าว ฉบับ 7 พฤษภาคม 2562 — 16 พฤษภาคม 2019
  2. ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนพฤษภาคม 2562 — 29 เมษายน 2019
  3. เชิญใช้บริการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 4 เมษายน 2019
  4. สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก — 4 เมษายน 2019
  5. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561 — 30 มีนาคม 2019

Author's posts listingsม.ค.
30


สรุปการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์

ม.ค.
10


กสธทเปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 65 ปี

อายุไม่เกิน 65 ปี ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อายุไม่เกิน 6 …

Continue reading »

ม.ค.
10


ขยายระยะเวลาการรับสมัครและสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ กสธท.(ล้านที่2)

ม.ค.
09


ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดระเบียบว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิกแล …

Continue reading »

ม.ค.
07


โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จัดทำโครง …

Continue reading »

ธ.ค.
27


ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือนให้แก่สมาชิก(แบบกระดาษ)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ที่ …

Continue reading »

ธ.ค.
20


จดหมายข่าวสหกรณ์ ฉบับ 19 ธันวาคม 2561 (One-page)

ธ.ค.
19


วิธี Login เข้าระบบสมาชิกสหกรณ์เพื่อตรวจสอบข้อมูล

วิธี Login เข้าระบบสมาชิกสหกรณ์เพื่อตรวจสอบข้อมูล Login …

Continue reading »

ธ.ค.
06


6 ธันวาคม 2561 ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด

6 ธันวาคม 2561 ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณส …

Continue reading »

ธ.ค.
04


จดหมายข่าวฉบับ 30 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว ฉบับ 30 พฤศจิกายน 2561.pdf