ก.ค.
07


มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยฯ 10,000 บาท

28 มิถุนายน 2562   นายเสกสรรค์ สองจันทร์ รองประธานกรรมการ1 มอบเงินช่วยเหลือสมาชิก นางชนัดถ์ดา ราชกิจจำนงค์ กรณีประสบภัยฯ(ไฟไหม้) จำนวน 10,000 บาท

 


Share to Line

ก.ค.
06


จดหมายข่าว 2 กรกฎาคม 2562

 2 กรกฎาคม 2562.pdf  


Share to Line

ก.ค.
05


กสธท. (ล้านที่ 2) แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

 ใบรับรองแพทย์กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กสธท. เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป.pdf 


Share to Line

ก.ค.
05


กองทุน กสธท.(ล้านที่2) เปิดรับสมัครรอบพิเศษ ไม่เกิน 60 ปี 1-20 ก.ค.2562

 เอกสารกองทุน กสธท.(ล้านที่2) 


Share to Line

มิ.ย.
28


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา 2562.pdf 

หนังสือนำส่งประกาศ ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา2562.pdf 

 


Share to Line

มิ.ย.
19


การตรวจสอบข้อมูล สสธท.(ล้านที่1) และ กสธท.(ล้านที่2)

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และ กสธท. (ล้านที่2)

ได้ที่นี่ (คลิ๊ก)


Share to Line

มิ.ย.
12


เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนภาคอีสาน

ใบสมัครกองทุนสวัสดิการภาคอีสาน ใหม่ 12-06-2562.pdf


Share to Line

มิ.ย.
12


ให้สมาชิกพ้นสมาชิกภาพ ฌกส.เดือน พฤษภาคม 2562

ประกาศ ให้สมาชิกพ้นสมาชิกภาพจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ.pdf


Share to Line

มิ.ย.
10


ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (29 มิถุนายน 2562 – 30 กันยายน 2562 )

หนังสือนำส่งประกาศ เรื่องเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 _(29 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ).pdf

ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.pdf


Share to Line

พ.ค.
31


จดหมายข่าว 31 พฤษภาคม 2562


Share to Line